دانلودها
 • پرسشنامه خود پنداره ساراسوت

  پرسشنامه خود پنداره ساراسوت پرسشنامه خود پنداره ساراسوت (SCQ) در سال (1981) توسط راج کمار ساراسوت ساخته ش ...

  پرسشنامه خود پنداره ساراسوت پرسشنامه خود پنداره ساراسوت (SCQ) در سال (1981) توسط راج کمار ساراسوت ساخته شد. پرسشنامه  شامل 48 سؤال پنج گزینه ای است و دارای 6 بعد جداگانه می باشد که هر بعد 8 سؤال را در ...

  Read more
 • پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

  پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون پرسشنامه امتحان ساراسون در سال ۱۹۵۷ توسط ساراسون ساخته شد. آزمون دارای ۳۷ ...

  پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون پرسشنامه امتحان ساراسون در سال ۱۹۵۷ توسط ساراسون ساخته شد. آزمون دارای ۳۷ گویه است که باید در مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به صورت “بله و خیر” به آن پاسخ داده شود. با توجه به مشخ ...

  Read more
 • پرسشنامه خلاقيت عابدي

  پرسشنامه خلاقيت عابدي پرسشنامه خلاقيت عابدي که به (CT) مشهور است بر اساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در س ...

  پرسشنامه خلاقيت عابدي پرسشنامه خلاقيت عابدي که به (CT) مشهور است بر اساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در سال ۱۳۶۳ به وسیله عابدی در تهران ساخته شده است. این پرسشنامه چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت ...

  Read more
 • پرسشنامه SCL-90-R

  پرسشنامه SCL-90-R    SCL-90-R یا همان چک لیست نشانه‌های بیماری  شامل نود سوال برای ارزشیابی علائم روانی ا ...

  پرسشنامه SCL-90-R    SCL-90-R یا همان چک لیست نشانه‌های بیماری  شامل نود سوال برای ارزشیابی علائم روانی است و اولین بار برای نشان دادن جنبه‌های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی شد. این پرسشنا ...

  Read more
 • کتاب قصه درمانی

  برایم قصه ای بگو کتاب قصه درمانی کودک و نوجوان  تحت عنوان " برایم قصه ای بگو" به نحوه استفاده از تمثیل‌ها ...

  برایم قصه ای بگو کتاب قصه درمانی کودک و نوجوان  تحت عنوان " برایم قصه ای بگو" به نحوه استفاده از تمثیل‌ها،  افسانه‌ها،  استعارات  و حکایات و قصه ها درمشاوره و روان  درمانی در یک محیط غیر تهدید آمیز اش ...

  Read more
 • فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

  پرسشنامه افسردگی نسخه اولیه پرسش‌نامه افسردگی  بک  (BDI)، برای اولین بار در سال 1961 توسط بک و همکاران تد ...

  پرسشنامه افسردگی نسخه اولیه پرسش‌نامه افسردگی  بک  (BDI)، برای اولین بار در سال 1961 توسط بک و همکاران تدوین شد. به این ترتیب که ابتدا در سال 1961 از سوی ای.تی.بک، وارد مندلسون[1]، موک[2]، و ارباف[3] ...

  Read more