کودکان

کارولین و جادوگر

کارولین و جادوگر
کارولین و جادوگر داستانی بود که تقریبا تمام همکلاسی های کارولین و دانش آموزان  مدرسه قصه ما آن را می دانستند و دهان به دهان آن را به هر دانش آموز تازه واردی به مدرسه تعری...
Read more

آرزوی جیل

آرزوی جیل
آرزوی جیل       آری، اگه قرار باشه که یه آرزویی، بله، فقط یه آرزویی از ما برآورده بشه، چه انتخاب سختی پیش رو خواهیم داشت، اما این انتخاب برای جیل سخت نبود. تنها آرزوی جیل...
Read more

تافی

تافی
تافی روزی روزگاری توله سگی بود که تافی صدایش می کردند. تافی بازیگوش بود و دوست داشت که تمام روز را  بازی کند. او از هیچ چیزی نمی ترسید. همه او را تافی شجاع صدا می زدند. ا...
Read more

سیل و خوشبختی

سیل و خوشبختی
یکی بود یکی نبود. در یک دهکده کوچک که پر بود از درخت‌های کاج قشنگ و بلند گنجشک‌های زیبا و خوش‌آواز؛ حیوانات فراوان و چند خانواده زندگی می‌کردند که با هم خیلی صمیمی و مهرب...
Read more

خرس قهوه ای

خرس قهوه ای
خرس قهوه ای حیوانات زیادی در جنگل زندگی می کنند و هر حیوانی از جهتی با بقیه فرق می کند، درست مثل تفاوت بین بچه های یک مدرسه و شخصیت هایی که من در این داستان می خواهم در ب...
Read more

سیب قرمز

سیب قرمز
سیب قرمز رالف در حال رفتن از خانه به مدرسه بود که چشمش به شاخه درخت سیبی افتاد که از روی دیوار باغی بیرون زده بود و سیب قرمز بزرگی بر روی شاخه ای چشمک می زد. هر چند رالف...
Read more

موقعیت دشوار

موقعیت دشوار
موقعیت دشوار بعضی اوقات اتفاقاتی پیش میادکه ما انتظار آنها را نداریم و با شرایط دشواری گرفتار می شویم. به سادگی  گیج می شویم و  نمی دونیم که چه کار کنیم، چونکه قبلا با چن...
Read more

کنترل ترس

کنترل ترس
کنترل ترس آیا شما می دونید چطور حباب درست کنید و چطور آن را بترکانید؟  چند وقت پیش من به دختر کوچکم آموزش  درست کردن حباب را می دادم که اتفاق جالبی برایمان افتاد. ما یک ق...
Read more

دو همسایه

دو همسایه
دو همسایه در روزگاران گذشته دو کشور بزرگی با هم همسایه بودند. آنچه این دو کشور را از هم جدا می کرد سنگ ها و سخره هایی بلند بود. آنها پذیرفته بودند که به سرزمین یکدیگر کار...
Read more

ماهی قرمز

ماهی قرمز
ماهی قرمز روزی ماهی گیر مهربانی ماهی  قرمزی را گرفت. نگاه مهربانی به او انداخت، او تصمیم گرفت به جای پختن و یا فروختن این ماهی، آن را در خانه خود نگه دارد. او در خانه خود...
Read more