نوجوانان

رویای فوتبالی

رویای فوتبالی
رویای فوتبالی داد و فریاد اقای حسینی در کلاس پیچید. دانش اموزان  به یکباره به مجید نگاه کردند.  کسی غیر از مجید نمی تونست  رو اعصاب معلما راه بره و حرص آنها را در بیاره....
Read more

با ترست روبرو شو

با ترست روبرو شو
با ترست روبرو شو چارلی از یک طرف از اینکه  موفق شده بود در دوره ی آموزش دریانوردی که به مناسبت عید کریسمس برپا شده بود، شرکت کند خیلی خوشحال بود، اما از طرف دیگر دل مشغول...
Read more

زرافه جوان

زرافه جوان
زرافه جوان جما زرافه ی جوانی بود که از زرافه بودن خودش خوشش نمی آمد و آرزو می کرد که کاش حیوان دیگری می بود. یکبار چشمش به گله گور خران افتاد و آرزو کرد که ای کاش یک گور...
Read more

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس
اعتماد به نفس روزی مار جوان و زیبایی در کنار چشمه ای حمام می کرد.  بعد از انجام شتشو از چشمه بیرون آمد و بر روی صخره ی گرمی دراز کشید و شروع به آرایش خود کرد.  بدنش واقعا...
Read more

استجابت دعا

استجابت دعا
استجابت دعا دریا سخت توفانی شده بود و کاری از دست کسی ساخته نبود. مسافران کشتی که جمعی از ورزشکانی بودند که برای انجام مسابقه ای می رفتند ناامید شده بودند و کاری از آنها...
Read more

شاهزاده خانم و مار

شاهزاده خانم و مار
شاهزاده خانم و مار – روزی روزگاری شاهزده خانمی در قلعه ی بزرگی که دیوارهای بلند و محکمی داشت، زندگی می کرد. در حقیقت سخت بود که بتوان حدس زد، آیا این قلعه بود که از...
Read more

رابرت

رابرت
رابرت رابرت هنرمند خوب و با استعدادی بود، اما مشکل اصلی او از نظر خودش کوتاهی قدش بود. راستش را بخواهید از نظرما  مشکل آقای رابرت کوچکی قدش نبود. او مانند همه مردم زندگی...
Read more

جو

جو
جو “بگذارید جو  آن  را انجام دهد!” این جمله ظاهرا ساده و روشن است، اما   قهرمان داستان ما بعد از گذشت چندین سال فهمید که  منظور خانواده از این جمله چی بوده اس...
Read more

دستگیره را رها نکن

دستگیره را رها نکن
دستگیره را رها نکن روزی روزگاری مگسی از بد شانسی در نزدیکی یک شهر  بسیار پاکیزه و تمیزی به دنیا آمده بود. همانطور که شما می‌دانید، مگس‌ها از آشغال، زباله و از هرچیز کثیف،...
Read more

چد و زاغی

چد و زاغی
 زاغی و چد   زاغ ها با اینکه پرنده هایی خجالتی هستند و معمولا روی درختان بلند حاشیه شهرها و روستاها لانه درست می کنند، ولی تا آنجا که ذهن “چد” یاریش می کرد، ز...
Read more