Archives for سپتامبر 2018
  • با ترست روبرو شو

    با ترست روبرو شو چارلی از یک طرف از اینکه  موفق شده بود در دوره ی آموزش دریانوردی که به مناسبت عید کریسمس ...

    با ترست روبرو شو چارلی از یک طرف از اینکه  موفق شده بود در دوره ی آموزش دریانوردی که به مناسبت عید کریسمس برپا شده بود، شرکت کند خیلی خوشحال بود، اما از طرف دیگر دل مشغولیش در باره کشتی بادبانی بود که ...

    Read more