Archives for فوریه 2018
 • شاهزاده خانم و مار

  شاهزاده خانم و مار - روزی روزگاری شاهزده خانمی در قلعه ی بزرگی که دیوارهای بلند و محکمی داشت، زندگی می کر ...

  شاهزاده خانم و مار - روزی روزگاری شاهزده خانمی در قلعه ی بزرگی که دیوارهای بلند و محکمی داشت، زندگی می کرد. در حقیقت سخت بود که بتوان حدس زد، آیا این قلعه بود که از شاهزاده خانم  در برابر خطرات محافظت ...

  Read more
 • تافی

  تافی روزی روزگاری توله سگی بود که تافی صدایش می کردند. تافی بازیگوش بود و دوست داشت که تمام روز را  بازی ...

  تافی روزی روزگاری توله سگی بود که تافی صدایش می کردند. تافی بازیگوش بود و دوست داشت که تمام روز را  بازی کند. او از هیچ چیزی نمی ترسید. همه او را تافی شجاع صدا می زدند. او اغلب به همه جا سر می کشید، ز ...

  Read more