Archives for دسامبر 2017
  • سیل و خوشبختی

    یکی بود یکی نبود. در یک دهکده کوچک که پر بود از درخت‌های کاج قشنگ و بلند گنجشک‌های زیبا و خوش‌آواز؛ حیوان ...

    یکی بود یکی نبود. در یک دهکده کوچک که پر بود از درخت‌های کاج قشنگ و بلند گنجشک‌های زیبا و خوش‌آواز؛ حیوانات فراوان و چند خانواده زندگی می‌کردند که با هم خیلی صمیمی و مهربان بودند. شغل اکثرشان کشاورزی ...

    Read more