Archives for ژوئن 2017
  • خرس قهوه ای

    خرس قهوه ای حیوانات زیادی در جنگل زندگی می کنند و هر حیوانی از جهتی با بقیه فرق می کند، درست مثل تفاوت بی ...

    خرس قهوه ای حیوانات زیادی در جنگل زندگی می کنند و هر حیوانی از جهتی با بقیه فرق می کند، درست مثل تفاوت بین بچه های یک مدرسه و شخصیت هایی که من در این داستان می خواهم در باره آنها با شما صحبت کنم.  خرس ...

    Read more